Slovenský čuvač
Orlický talisman
Slovenský čuvač
Úvod > O čuvačích > Podmínky chovnosti slovenských čuvačů

Podmínky chovnosti

Máte doma čuvače s průkazem původu a rozhodli jste se, že by jste svého psa či fenu rádi uchovnili? U majitelů fen k tomu to rozhodnutí zpravidla dochází v případě, že by rádi odchovali po své fence štěňátka. Majitele psů by rádi svého psa nabídli ke krytí a radovali se tak z potomků pyšného otce. Každý majitel psa či feny stojí před rozhodnutím jak svého miláčka uchovnit. Pokusíme se vám zde ukázat co vás čeká, aby jste se mohli radovat z malých bílých kuliček. Věřte není to nic těžkého každý z nás i my jsme stáli před tímto rozhodnutím. Pro úspěšné zařazení vašeho miláčka do chovu musíte splnit:

  1. Absolvování výstavy
  2. RTG kyčelních kloubů
  3. Bonitace

1) Absolvování výstavy :

Účast na některé z těchto výstav kde se zadává titul CAC : klubová, speciální, národní nebo mezinárodní v České republice. Není rozhodující jaké pes či fena získá ocenění.

Baron

Na výstavu je dobré se předem připravit. Co to znamená : pes si musí nechat prohlédnout zuby a skus. Dalším bodem pro zdárné absolvování výstavy je předvedení psa v pohybu a v klidu. Na výstavu se můžeme připravit už doma kdy trénujeme prohlídku zubů i předvedení v pohybu. Pes se musí chovat klidně neměl by útočit na ostatní psy ani na rozhodčího. Dobré předvedení = základ dobrého výstavního hodnocení. U psů se kontroluje zda mají obě varlata sestouplá v šourku.

Teď si vše probereme jednotlivě. Ukázat zuby znamená nechat si odhrnout pysky při zavřené tlamě nejprve vpředu, potom po stranách a po té si nechat dokořán otevřít tlamu. Psa to naučíme tak, že popsané úkony provádíme už u štěněte a to téměř ihned po odběru od chovatele. Dáme povel např. „zuby“ a postupujeme podle předchozích pokynů. Stačí nechá-li si pes prohlédnout zuby od svého majitele a rozhodčí se může zblízka podívat, ale můžete se setkat i s rozhodčím který si prohlídku zubů provede sám, ale nestává se to tak často.

Chůzi na vodítku můžeme trénovat během procházky nejprve cvičíme na klidných místech a později přecházíme na místa frekventovanější. Je zapotřebí, aby vás pes radostně následoval při chůzi a naopak nežádoucí bude-li vás pes táhnout nebo bude odmítat jakýkoli pohyb. V zásadě stačí, když pes netáhne ale chceme-li se výstav zúčastňovat častěji je lepší jestliže se pes předvede. Pes který se předvádí je téměř neustále ve střehu , je živý a neplouží se za majitelem. Psa vodíme na levé straně a pokud táhne, trhneme citelně vodítkem, pokud se opožďuje popotáhneme jej. Když už pes chodí pěkně začneme nacvičovat správné předvedení. Ve střehu jej udržíme pomocí pamlsku nebo u štěněte hračky.

Výstavní postoj znamená, že pes se na náš povel postaví tak, aby stál přirozeně a aby si jej rozhodčí mohl v klidu ze všech stran prohlédnout. Psa to naučíme tak, že mu dáme povel (např. "stůj") urovnáme jej do správné polohy a pochválíme a odměníme. Zpočátku nacvičujeme na vodítku, později psa postavíme, dáme povel "zůstaň" a kousek od něj poodejdeme aby si jej rozhodčí mohl opravdu dobře prohlédnout. Nezapomeneme psa pochválit.

Kontrolu varlat u psů provede rozhodčí pohmatem. Pes, kterého si vystavovatel drží by měl klidně stát a rozhodčího nenapadat. Nacvičujeme nejprve s doma s osobou, kterou pes zná, ale později s cizí osobou. Psa uklidníme, podržíme u hlavy a dáme povel "klid". Po kontrole varlat psa pochválíme a odměníme. Pokud by chtěl osobu , která mu varlata kontroluje napadnout dáme povel "fuj" a trhneme vodítkem.

Informace o výstavách naleznete v kynologických časopisech a na internetových stránkách www.cmku.cz.

2) RTG kyčelního kloubu :

RTG se provádí u jedinců starších jednoho roku, horní věková hranice není omezena. Na tento výkon není třeba psa nějak připravovat.

RTG

U vašeho veterinárního lékaře se informujte na možnost zhotovení RTG případně ho požádejte, aby vám doporučil veterinární zařízení kde vám snímek zhotoví jistě bude mít přehled o těchto zařízení. Snímek obvykle veterinární lékař co snímek zhotovil zašle na specializované pracoviště kde mají atest pro vyhodnocování RTG pro slovenské čuvače. V našem případě to je : VET - KLINIKA, MVDr. Ekr, Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové tel. : 495 533 261

Vyhodnocení obdržíte cca do měsíce na dobírku. Při provedení RTG přímo na klinice v Hradci Králové zaplatíte celý poplatek přímo na klinice a písemné vyjádření o výsledku obdržíte doporučenou poštou.

3) Bonitace :

Bonitace je přístupná psům od 20 měsíců, fenám od 16 měsíců věku. Před bonitací by měl mít pes absolvovanou výstavu a měl by mít i výsledek RTG kyčelních kloubů. Mimo to, co se od psa požadovalo na výstavě musí na bonitaci absolvovat ještě měření výšky, délky, hlouby hrudníku, délku hlavy.

Na bonitaci se definitivně rozhodne bude-li pes či fena chovný. Po bonitaci obdrží každý pes či fena zápis do průkazu původu o absolvování bonitace. Zapisuje se datum bonitace, bonitační kód a podpis posuzujících. Bonitační kód obsahuje struční popis vzhledu psa, povahových vlastností a případné menší nedostatky v exteriéru.

Na bonitaci se většinou každý pes poprvé setkává s měřením. Někteří psi jsou z měření nervózní, ale většina psů absolvuje měření bez problémů. Měření se dá natrénovat doma, ale není to vysloveně nutné. Pomocí tyčky položené vedle přední nohy pokládáme dlaň na kohoutek tak, aby svírala pravý úhel.

Po úspěšné bonitaci je fena chovná od 18. měsíců, pes ihned (tj. od 20. měsíce).

Po bonitaci obdrží každý pes či fena zápis do průkazu původu o absolvování bonitace. Zapisuje se datum bonitace, bonitační kód a podpis posuzujících.

Štěně


SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ
Jana Tomešková
Syrovice 247
664 67 Syrovice
mobil : 603 847 055

Poradce chovu :
Jana Tomešková
664 67 Syrovice u Brna 247
mobil :

Průkaz původu psa se hned zašle plemenné knize k přeregistraci - adresa:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8
tel. 234 602 273 p. Křeček
© 2007 - 2024 Orlický talisman | Administrace | Created by Rex webdesign