Slovenský čuvač
Orlický talisman
Slovenský čuvač
Úvod > O čuvačích > Výstavy

Výstavy

Výstavy

Výstava – přehlídka krásných psů, chovatelských úspěchů a zároveň společenská akce na které se setkávají přátelé z řad chovatelů a vystavovatelů. Pestrá skladba plemen ukazuje návštěvníkům jakým směrem se zrovna ubírá chov daného plemene a jaká plemena jsou zrovna v „módě“.

Výstavy

Jednotlivá plemena jsou rozdělena do výstavních kruhů. V každém kruhu je zastoupeno několik plemen rozdělených vždy do jednotlivých tříd, zvlášť se posuzují psi a feny. Z jedinců daného plemene rozhodčí nakonec vybere toho nejlepšího a zadá mu titul „vítěz plemene – BOB“. Vítěz plemene postupuje do odpolední soutěže o nejkrásnějšího psa skupiny FCI. Z vítězů skupin vybere vybraný rozhodčí nejkrásnějšího psa dne.

Před nástupem do kruhu čeká vystavovatele nelehký úkol : co nejlépe svého psa předvést v pohybu a ve výstavním postoji tak aby vynikly veškeré jeho přednosti a zakryly se případné menší nedostatky v exteriéru.

Každý, kdo se rozhodne přihlásit psa na výstavu, by si měl uvědomit, že je třeba se na výstavu připravit. Už doma si natrénujeme předvedení v pohybu, ve výstavním postoji a kontrolu chrupu. Nezapomeneme ani na to, že by pejsek měl být čistý a vyčesaný.

Předvedení v pohybu :

Výstavy Výstavy

Pes by měl běžet lehce, radostně a reagovat na vystavovatele při změně směru. Neměl by skákat na vystavovatele, štěkat a napadat ostatní psy nebo rozhodčího. Předvedení v pohybu můžeme trénovat během procházky.

Předvedení ve výstavním postoji :

Výstavy Výstavy

Pes by měl stát klidně, hlavu vzhůru, končetiny by měly být rovnoběžně (u pánevních může být jedna končetina nakročena). U výstavního postoje si můžeme vypomoci pamlskem. Vystavovatel může stát před psem nebo vedle něj případně si může u psa dřepnout. Je dobré připravit psa na prohlídku celého těla – rozhodčí si hmatem ověří stavbu těla.

Kontrola skusu a chrupu :

Výstavy Výstavy

Pes by si měl nechat od vystavovatele zkontrolovat skus a chrup. Kontrolu chrupu nacvičíme předem, aby v kruhu nenastaly problémy, že pes bude kontrolu chrupu odmítat.

Na výstavách se psi a feny rozdělují do několika tříd podle věku :

Druhy výstav :

Výstavní hodnocení   Junioršampión ČR   Šampión ČR   Interšampión

© 2007 - 2024 Orlický talisman | Administrace | Created by Rex webdesign